EREM - Ekspert Rozpoznawania Ekspresji Mimicznych

Jak czytać emocje z twarzy?
Unikalna wiedza na skalę światową - jak rozpoznawać i interpretować emocje, dzięki treningowi mikroekspresji EREM. Niezbędna w pracy rekrutera, negocjatora, prawnika, psychologa i sprzedawcy.​

EREM_Ekspert Rozpoznawania Ekspresji Mim

NABYTE KOMPETENCJE POTWIERDZONE CERTYFIKATAMI


Szkolenie kończy się testem i pozwala uzyskać certyfikat EREM Instytutu Komunikacji Niewerbalnej oraz dwa międzynarodowe certyfikaty od Paul Ekman Group (światowy pionier w dziedzinie mikroekspresji), poświadczające umiejętność rozpoznawania i interpretacji ekspresji mimicznych na poziomie podstawowym i średnio-zawansowanym. 

CELE:


•    Podniesienie inteligencji emocjonalnej o ~10%,
•    Zrozumienie działania mięśni twarzy i wpływu emocji na mimikę,
•    Zdobycie umiejętności zauważania i interpretowania emocji podstawowych i złożonych,
•    Poznanie 26 wariacji emocji podstawowych widocznych na twarzy,
•    Zapoznanie się z możliwościami technologii czytającej ekspresje mimiczne w czasie rzeczywistym,
•    Wzrost kompetencji w  sprzedaży, negocjacji, rekrutacji,
•    Trening wykorzystania wiedzy do detekcji kłamstwa i niespójności,
•    Ukończenie międzynarodowej certyfikacji.

PROGRAM


Moduł I
Trening rozpoznawania siedmiu podstawowych ekspresji mimicznych


- Anatomia twarzy – jak łączyć ruchy mięśni z emocjami,
- Facial Action Coding System – co to są jednostki akcji i jak wygląda mapowanie twarzy (system używany przez technologię Facial Recognition - przykład to najnowszy Iphone X)
- Praktyczne wykorzystanie wiedzy o emocjach w życiu zawodowym.

Moduł II
Emocje złożone, czyli kombinacje emocji podstawowych


- Rozpoznawanie i interpretacja kilkudziesięciu emocji przydatnych w czytaniu ludzi,
- Analizy przykładów użycia wiedzy w sytuacjach sprzedażowych, negocjacyjnych i rekrutacyjnych,
- Detekcja kłamstwa – na czym polega analiza twarzy w wyszukaniu sprzecznych i nieszczerych komunikatów.

Moduł III

Trening rozpoznawania ekspresji mimicznych za pomocą softwarów METT i SETT

 

- Użycie programu do nauki czytania mikroeksprsji na przykładzie setek zdjęć, pokazujących emocje - pełne i subtelne,
- Indywidualne rozwiązywanie testów z Micro Expression Training Tool oraz Subtle Expression Training Tool. 
- Uzyskanie wyniku min. 90% gwarantuje otrzymanie certyfikatów poświadczających zdobytą wiedzę.

Moduł IV
Wykorzystanie technologii rozpoznającej twarze oraz emocje w biznesie (Facial Recognition oraz Facial Expressions Recognition


- Działanie oprogramowania i jej wpływ na nasze życie - teraz i w przyszłości,
- Diagnoza emocjonalna uczestników – co widzą inni, gdy patrzą na naszą twarz,
- Dobór pracowników na podstawie ekspresji mimicznych,
- Podejmowanie decyzji na podstawie obserwacji twarzy.