Mowa ciała w autyzmie

Komunikacja niewerbalna dla osób ze spektrum autyzmu

Technologia Emotion Recognition to jedno z najbardziej dokładnych narzędzi do pomiaru odczuwanych emocji w czasie rzeczywistym. Polega na monitoringu i pomiarze ekspresji mimicznych i mikroekspresji z twarzy. Umożliwia analizę prawdziwych emocji podczas oglądania reklamy, patrzenia na produkt czy podczas rozmowy sprzedawcy z klientem.​

Sztuczna inteligencja w badaniu emocji_
Uniwersalność ekspresji mimicznych

 

​​Wybitny naukowiec Paul Ekman od 50 lat bada zachowania niewerbalne ludzi. Dzięki jego badaniom wiemy, że istnieje siedem podstawowych i uniwersalnych ekspresji mimicznych. Są one niezależne od grupy etnicznej, statusu społecznego, wieku człowieka czy wychowania. Należą do nich radość, smutek, złość, wstręt, zaskoczenie, strach i pogarda. Oznacza to, że na całym świecie te emocje są rozpoznawane, a do ich wyrażenia używa się tych samych mięśni twarzy. Paul Ekman wykazał, że ludzka twarz może wyrazić ponad 10 tysięcy typów ekspresji mimicznych, używając do tego 43 mięśni.

Jak to działa?

 

Ekspresje mimiczne opisano, tworząc atlas umożliwiający dokonywanie pomiarów ruchów twarzy w kategoriach anatomicznych. Zidentyfikowano aktywności jednostkowe, traktowane jako znaki kodu oraz ich kombinacje, odpowiadające różnym wyrazom twarzy. Praca pt. Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement została opublikowana w roku 1978 i zaczęła być wykorzystywana na całym świecie, m.in. przez psychologów lub służby bezpieczeństwa do kategoryzacji ruchów mimicznych, które ujawniały stany emocjonalne.

Sztuczna inteligencja rozpoznaje ludzkie emocje

Programiści i inżynierowie wykorzystali tę wiedzę do nauczenia sztucznej inteligencji rozpoznawania emocji. Obecnie jest ona lepsza w czytaniu ekspresji mimicznych niż człowiek, ponieważ wyłapuje tzw. mikroekspresje, które łatwo umykają ludzkiemu oku.  Mikroekspresje trwają tylko ułamek sekundy i są najczęściej ukrytymi emocjami, których w danym momencie nie chcemy lub nie możemy pokazać. 

Technologia Emotion Recognition pozwala na:
  • Automatyczną analizę wskaźników behawioralnych oraz emocji występujących na ludzkiej twarzy. Za pomocą detekcji mikroekspresji skutecznie rozpoznaje pięć podstawowych emocji: radość, smutek, zaskoczenie, wstręt, złość oraz brak emocji, określany stanem neutralnym.

  • Za pomocą widzenia komputerowego i sztucznej inteligencji, technologia klasyfikuje emocje pojawiające się w odpowiedzi na konkretny bodziec (którym jest np. klient).

  • Obok analizy ekspresji mimicznych stosowana jest także analiza czynników niewerbalnych, takich jak: ułożenie ciała, gestykulacja, postawa, ogólna ruchliwość, czy czas reakcji na określone bodźce.

  • Technologia określa również płeć i wiek obserwowanej osoby.​

Dlaczego badanie emocji?

Nie ma bardziej wymiernych wyników w badaniu satysfakcji klienta niż zobaczenie jego prawdziwych, malujących się na twarzy emocji w odpowiedzi na usługę czy produkt.

Technologia mierząca ekspresje mimiczne w czasie rzeczywistym za pomocą kamer jest wykorzystywana do:

+ Badania zaangażowania pracowników

+ Badania jakości obsługi klienta

+ Badania nastrojów i potrzeb klientów

+ Badania preferencji politycznych

+ Badania prawdziwych odczuć podczas oglądania reklam, seriali, filmów czy spotów wyborczych.

Wystarczy kamera w sklepie do badań jakości osbługi klienta lub laptop z kamerą do badań reakcji oglądających film, produkt czy reklamę.

Zmierz zaangażowanie emocjonalne na linii klient-sprzedawca

TRENER

Ewa Brzóska

Psycholog, psychoterapeuta i psychotraumatolog, w trakcie certyfikowanego szkolenia w podejściu poznawczo-behawioralnych. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie SWPS.

Pracuje jako psycholog w oddziale psychiatrycznym dzieci i młodzieży w Instytucje Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Odbywała staże kliniczne i zdobywała doświadczenie zawodowe w Klinikach w Instytucje Psychiatrii i Neurologii. Obecnie w tracie doktoratu w IPiN.


Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami zachowania i emocji, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami afektywnymi i zaburzeniami funkcjonowania społecznego, po próbach samobójczych oraz w kryzysie. Prowadzi Trening Społecznego Poznania oraz Trening DBT dla młodzieży.

Udziela porad i wsparcia psychologicznego osobom dorosłym i młodzieży doświadczającym krótko- lub długoterminowej traumy po nagłych wydarzeniach takich jak choroba, śmierć, wypadki własne lub osób bliskich. Pomaga wrócić do równowagi psychicznej i odnaleźć się w nowej sytuacji lub wyjść z trudnej sytuacji.

Jako psychotraumatolog przeprowadza diagnozę stanu psychicznego, rozpoznanie doświadczeń traumatycznych, ich objawów i skutków, prowadzę terapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży, zajmuję się zapobieganiem rozwojowi stresu pourazowego, interwencją kryzysową i pierwszą pomocą psychologiczną.

Wspiera również osoby w kryzysie zawodowym i z wypaleniem zawodowym, aby wróciły do równowagi psychicznej i zawodowej. Jako doradca zawodowy pomagam młodym ludziom określić profil zawodowy i odnaleźć właściwą drogę rozwoju.

Pracuje głównie w podejściu EMDR i behawioralno-poznawczym. Korzysta również z procedury przetwarzania poznawczego, ekspozycyjnej terapii narracyjnej i procedury przedłużonej ekspozycji.

Ukończyła również Politechnikę Warszawską uzyskujący tytuł magistra inżyniera fizyki technicznej. W dalszym ciągu doszkalam swoje umiejętności, między innymi w trakcie studiów podyplomowych Psychotraumatologia – Uniwersytet SWPS, szkolenń ceryfikacyjnych terapeuty EMDR, i trenera/coucha FRIS.