Przesłuchanie podejrzanego -

Skuteczne prowadzenie rozmów i wykrywanie kłamstwa

Trzeci poziom naszych szkoleń skupia się na umiejętności prowadzenia i kontrolowania rozmów oraz wyciągania potrzebnych nam informacji poprzez skuteczny dialog. Razem z obserwacją mowy ciała i mimiki rozmówcy jest to ostatni krok do nauki technik wykrywania kłamstwa

Konsultacje indywidualne z mowy ciała. Diana Nowek. Instytut Komunikacji Niewerbalnej
Dla kogo?

1. Szkolenie dedykowane jest zwłaszcza osobom zajmującym się zwalczaniem przestępczości w ramach organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości

2. Dla osób, których praca wymaga kontaktów interpersonalnych i ich bieżącej oceny, które wykorzystują w pracy umiejętność obserwacji i muszą podczas rozmowy wpływać na zachowanie rozmówców w celu uzyskania informacji lub zmianę ich postaw. 

Analiza wiarygodności dokumentów

Dodatkowo szkolenie zapoznaje z technikami umożliwiającymi skuteczne weryfikowanie i analizę wiarygodności dokumentów sporządzanych osobiście lub będących zapisem wypowiedzi osoby podejrzewanej o kłamstwo, w tym wyjaśnień i zeznań. Techniki będące przedmiotem szkolenia opierają się na metodzie analizy wiarygodności dokumentów opracowanej i wykorzystywanej przez FBI.

 

Słuchacze, podczas szkolenia, nabywają umiejętności nawiązywania kontaktu, wykrywania u rozmówcy przejawów nieszczerości, rozpoznawania i przeciwdziałania manipulacjom oraz budowania skutecznego przekazu perswazyjnego.

 

Metoda opracowana w Akademii FBI w Quantico opiera się na stosowaniu w praktyce elementów nowoczesnej wiedzy psychologicznej.

Program 16h

 

 1. Planowanie i przygotowanie przesłuchań

 2. Nawiązywanie kontaktu interpersonalnego z przesłuchiwanym

 3. Kontrola przebiegu interakcji

 4. Umiejętność słuchania

 5. Techniki formułowania i taktyki zadawania pytań

 6. Zbieranie informacji w stylu „lejka” – „od ogółu do szczegółu”

 7. Wnioskowanie na podstawie obserwacji osób przesłuchiwanych

 8. Rozpoznawanie wskaźników kłamstwa – na podstawie analizy behawioralnej

 9. Dobór i stosowanie technik wywierania wpływu

 10. Rozpoznawanie strategii obronnych

 11. Przekierowywanie protestów

 12. Umiejętność budowania skutecznego przekazu perswazyjnego

 13. Nawiązanie dialogu, dokonanie przełomu i skuteczne prowadzenie monologu

 14. Strategie przeprowadzania wywiadu w analizie zeznań

 15. Analiza zeznań, jako narzędzie śledcze

 16. Warunki techniczne składania zeznań pisemnych

 17. Nagrania audio i wideo zeznań

 18. Czynniki powodujące zakłócenia zeznań

 19. Studia przypadków

 20. Wprowadzenie do korzystania z instruktażu analizy zeznań FBI

 

Cena: 1999zł/osoba
Prowadzący: Piotr Sudnik

 

Piotr Sudnik - emerytowany oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadający bogate doświadczenie zawodowe i szkoleniowe, m.in.:

 • prowadził śledztwa z zakresu przestępczości narkotykowej, nieprawidłowości w prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zamówień publicznych i "afery paliwowej",

 • był wykładowcą Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW,

 • wdrażał metodę przesłuchań FBI w ABW (ukończył szkolenie FBI Advanced Interview and Interrogation – zaawansowanych technik przesłuchań, prowadzone przez agentów specjalnych FBI, posiada certyfikat Departamentu Sprawiedliwości USA),

 • z zakresu przesłuchań szkolił funkcjonariuszy ABW, Policji, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, sędziów i prokuratorów cywilnych i wojskowych, pracowników instytucji państwowych i firm komercyjnych;

 • tworzył politykę bezpieczeństwa dużej firmy wydawniczej,

 • obecnie jest specjalistą do spraw szkoleń i trenerem szczecińskiej firmy NP2-Konsulting i współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi i firmami szkoleniowymi w kraju.

UWAGA. Ta część szkolenia wymaga już wiedzy na temat analizy behawioralnej, a więc znajomości mowy ciała i mikroeskpresji. Jeśli nie miałeś okazji zapoznać się z tą tematyką, rekomendujemy szkolenie wprowadzające z mowy ciała i mikroekspresji.