Analiza behawioralna w wykrywaniu kłamstwa. Szkolenie dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego UO


Kontynuujemy wspópracę z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, tym razem w formie szkoleń zamkniętych.

#szkoleniazamknięte

Featured Posts