Jak wygląd i komunikaty niewerbalne wpływają na sprzedaż - Konferencja Nowoczesne Techniki Sprzedaży

May 28, 2017

 

Z częścią z Was widziałam się w Radomiu na wydarzeniu Nowoczesne Techniki Sprzedaży organizowanej przez Brian Tracy Polska oraz 360sbc. Dziękuję wszystkim za obecność, wsparcie oraz słuchanie.

 
O czym opowiadałam?
1. Inteligencja emocjonalna a sprzedaż.
- Dlaczego ludzie o wyższej inteligencji emocjonalnej sprzedają więcej?
2. Jak podnieść swoją inteligencję emocjonalną?
- Wyniki badań – jak umiejętność czytania ekspresji mimicznych wpływa na sprzedaż.
3. Co to są mikroekspresje i jak można wykorzystać je w negocjacjach i sprzedaży?
- Nieświadome komunikaty, które wysyłamy otoczeniu – jak nasza mimika wpływa na klientów.
4. Jak technologie diagnozują nam emocjonalnie i w jaki sposób wykorzystać to w biznesie.
5. Omówienie 7 podstawowych ekspresji mimicznych na przykładach sprzedażowych
- Jak rozpoznać emocje zaskoczenia, strachu, wstrętu, pogardy, złości, radości i smutku.
- Jak reagować na dane emocje, aby zaspokoić potrzeby klienta oraz optymalnie dopasować ofertę.
Podsumowanie – Jak używać technik czytania mimiki twarzy do sprzedaży i negocjacji.

 

 

 

 

Please reload