Jak wygląd i komunikaty niewerbalne wpływają na sprzedaż - Konferencja Nowoczesne Techniki Sprzedaży


Z częścią z Was widziałam się w Radomiu na wydarzeniu Nowoczesne Techniki Sprzedaży organizowanej przez Brian Tracy Polska oraz 360sbc. Dziękuję wszystkim za obecność, wsparcie oraz słuchanie.

O czym opowiadałam? 1. Inteligencja emocjonalna a sprzedaż. - Dlaczego ludzie o wyższej inteligencji emocjonalnej sprzedają więcej? 2. Jak podnieść swoją inteligencję emocjonalną? - Wyniki badań – jak umiejętność czytania ekspresji mimicznych wpływa na sprzedaż. 3. Co to są mikroekspresje i jak można wykorzystać je w negocjacjach i sprzedaży? - Nieświadome komunikaty, które wysyłamy otoczeniu – jak nasza mimika wpływa na klientów. 4. Jak technologie diagnozują nam emocjonalnie i w jaki sposób wykorzystać to w biznesie. 5. Omówienie 7 podstawowych ekspresji mimicznych na przykładach sprzedażowych - Jak rozpoznać emocje zaskoczenia, strachu, wstrętu, pogardy, złości, radości i smutku. - Jak reagować na dane emocje, aby zaspokoić potrzeby klienta oraz optymalnie dopasować ofertę. Podsumowanie – Jak używać technik czytania mimiki twarzy do sprzedaży i negocjacji.

#konferencja #BrianTracyPolska #wykłady #360sbc

Featured Posts