Ocena wiarygodności klienta

Analiza materiałów video, Obserwacja spotkań

Wykrywanie kłamstwa to analiza mikroekspresji, spójności mowy ciała, tonu głosu oraz stylu wypowiedzi. Dorosły człowiek kłamie średnio w co czwartej wypowiedzi, a 80% kłamstw nigdy nie zostaje wykrytych. W ważnych dla nas sytuacjach, przy podejmowaniu kluczowych decyzji - kiedy musimy polegać na drugiej osobie - a mamy tylko jej słowo, warto zanalizować jej zachowanie pod kątem występowania kłamstwa. Co zawiera taka analiza?

Wykrywanie kłamstwa. Diana Nowek. Instytut Komunikacji Niewerbalnej
W ramach konsultacji oferujemy:


1. Analizy online poprzez dostarczony materiał video
2. Obserwację i analizę zachowania w czasie spotkań, negocjacji i rekrutacji. Zamawiając analizę online bądź obserwację na spotkaniu otrzymujesz wszystkie opisane elementy w pakiecie.

Koszt od 1500 zł/dzień.

Obserwację spójności
mowy ciała

Mowa ciała - nasze gesty i ruchy - muszą być spójne z wypowiadanymi słowami, aby można je było uznać za prawdziwe. Podczas analizy oceniam, czy gesty są naturalne czy wyuczone oraz czy ruchy głowy, rąk, tułowia, nóg i stóp współgrają ze sobą. Mowa ciała, podobnie jak mikroekspresje, jest trudna do kontrolowania w trakcie stresujących sytuacji.

Obserwacja twarzy i mikroeskpresji

Mikroekspresje związane są z prawdziwie przeżywanymi w danej chwili emocjami, dlatego istnieje możliwość wykorzystania znajomości mimiki i mikroekspresji do wykrywania oszustwa i kłamstwa u rozmówcy, gdy jego sygnały werbalne są sprzeczne z mimiką mikroekspresji. Według niektórych opracowań skuteczność takiego wykrywania kłamstwa jest większa niż skuteczność wariografu. Ponieważ czas trwania mikroekspresji jest krótszy niż mrugnięcie oka, większość ludzi nie potrafi jej świadomie dostrzec bez odpowiedniego treningu.

Analizę lingwistyczną

Kłamiąc, zmieniamy sposób mówienia. Używamy innych słów oraz konstrukcji zdaniowych. Mieszamy czasy oraz używamy pewnych specyficznych wyrażeń. Każdy ma inny styl wypowiedzi, dlatego w tym przypadku materiał do analizy musi być dostatecznie długi, aby móc ustalić tzw.normę dla danego człowieka.

Analizę tonu głosu

Ton głosu oraz szybkość wypowiedzi zmieniaja się, kiedy znajdujemy się w stresowej sytuacji. Gdy zmuszeni jesteśmy do wymyślania historii, możemy mówić wolniej, gdyż mózg potrzebuje czasu na przygotowanie odpowiedzi. Nerwowość często objawia się wyższym tonem głosu. Nasze struny głosowe są wyjątkowo wrażliwym organem.